massage bij kanker

In mijn praktijk voor sport massage kreeg zo nu en dan een aanvraag voor een massage bij iemand die kanker had. Ik had geleerd dat kanker een contra-indicatie was, en vertelde dit dan ook! Maar ergens in mijn binnenste voelde de afwijzing niet goed. Mijn vriendin kwam van de vrouw beurs in Leeuwarden terug met de melding dat ik van harte welkom was bij het team massage bij kanker. Ik heb me toen opgegeven de opleiding van Estelle Smits(massage bij kanker). Gedurende de opleiding werd ik steeds enthousiaster, vooral na een stage dag in het umc Utrecht.

Vanaf dat moment wist ik dat daar mijn roeping lag en ga ik de mogelijkheden aanpakken om vanuit mijn passie het werk te doen waar mijn hart ligt.